"Solarproof, Haal de thermische energie uit je dak Het Solarproof\u00AE systeem combineert een optimale dakisolatie van uw gebouw met een nieuw ontwikkelde ge\u00EFntegreerde zonnecollector.", "fr"=>"Notre toit d\u2019\u00E9nergie SOLARPROOF\u00AE, d\u00E9velopp\u00E9 par Thermoduct et Thiers Horizon, est un collecteur de chaleur int\u00E9gr\u00E9 ou collecteur de soleil qui capture cette \u00E9nergie."}">

De Pirotherm® mortel is een mengeling van geëxfolieerde vermiculiet, geëxpandeerde polystyreen (EPS), cement and chemische toevoegingsstoffen. Aan dit mengsel wordt water toegevoegd waardoor dit vloeibaar wordt en eenvoudiger hanteerbaar. De Pirotherm® mortel is een isolerende, brandvaste en lichtgewicht materiaal dat uitgehard sterkt genoeg is om verder op te bouwen, zowel voor bestaande als nieuwe daken

Vermiculiet

Vermiculiet is een gehydrateerd magnesium aluminium silicaat mineraal dat geclassificeerd is onder de phyllosilicaten familie. Het wordt voornamelijk ontgonnen in grote vermiculietmijnen in de VSA, Australië, Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika en China. Vermiculiet ontstaat door natuurlijke veroudering door weersinvloeden of hydrothermale omzetting van biotiet of phlogotiet. Het heeft de interessante eigenschap dat het sterk uitzet wanneer het mineraal opgewarmd wordt tot een temperatuur van ongeveer 900 à 1200 °C. Dit resulteert in geëxfolieerde vermiculiet, hetgeen uitzonderlijke isolerende en water absorberende eigenschappen heeft.

Om de warmte en koude overdracht te optimaliseren werd een optimale korrelgrootte van 2-4 mm in diameter vastgelegd door Thiers-Horizon. Deze korrelgrootte geeft de nodige water absorberende eigenschappen voor het isolatiemateriaal. Deze eigenschap is een vereiste vermits condensatie kan optreden bij de warmteoverdracht. De optimale mengeling met de juiste hoeveelheid en grootte van geëxfolieerde vermuciliet elimineert het risico van vochtige of natte plekken te hebben in de dakstructuur. 

Geëxpandeerd Polystyreen

De tweede component in de Pirotherm® isolerende mortel zijn geëxpandeerde polystyreenkorrels (EPS). EPS is bekend voor zijn toepassingen als verpakkingsmateriaal.

De optimale korrelgrootte is vastgelegd op een diameter kleiner dan 3 mm om goede isolerende eigenschappen te geven aan de mengeling.

De EPS heeft een driedubbele functie: een isolerende functie, dichtheids- en uitzettingsregulator. Samen met de geëxfolieerde vermiculiet zorgt dit ervoor dat het Solarproof® Energiedak een grote bereik van temperatuurswisselingen kan weerstaan. EPS heeft een gemiddelde lineaire uitzettingscoefficiënt van 70.10-6m/mK en heeft een temperatuursbestendigheid van -110 tot +70°C. Boven deze temperatuur kan de verwekingstemperatuur bereikt worden en verliest de mortel zijn interessante eigenschappen.

Om de CO2 voetafdruk te verkleinen, wordt er in de Pirotherm® mortel enkel gerecycleerde EPS gebruikt. EPS afval wordt opgehaald in containerparken, verwerkt, de onzuiverheden er uit gehaald en tot de juiste grootte gereduceerd.

Cement

Om de nodige sterkte aan de Pirotherm® mortel te geven wordt er gebruik gemaakt van Portland 52.5R cement. Dit zorgt ervoor dat het geheel sterk genoeg is om lichte vracht te dragen. 

Stabiliserende additieven

Om de mengeling te stabiliseren worden er droge en natte stabilisators en additieven aan toegevoegd. Deze stabiliserende additieven zorgen ervoor dat de mengeling thixotropisch wordt. Thixotropie is een eigenschap waarbij de viscositeit bij een constante afschuifspanning door de tijd afneemt. Concreet betekent dit dat de mengeling eenvoudig hanteerbaar is wanneer deze bv. wordt opgepompt maar terugkeert naar zijn oorspronkelijke viscositeit wanneer het eenmaal aangebracht is. Dit laat toe om de mengeling tot grote hoogtes op te pompen en het Solarproof® systeem tevens op licht hellende daken te installeren.

Naast thixotropische eigenschappen zorgen de additieven er ook voor dat de Pirotherm® mortel niet te snel droogt. Daardoor vermijdt men spanningen en dus scheuren in de uitgedroogde mortel.

Isolerende blokken

De vereiste R-waarde bereiken kan aan de hand van extra isolatieblokken toe te voegen. Deze isolatieblokken kunnen zowel van geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxtrudeerd polystyreen (XPS) of polyurethaan (PUR) zijn. Door gebruikt te maken van blokken van verschillende hoogte kan een helling voor waterafvoer gerealiseerd worden. Afhankelijk van nodige isolatiewaarde wordt de optimale keuze van isolatiemateriaal gekozen voor uw Solarproof® systeem.Solarproof® MECO² cvba - Brechtsebaan 116 - 2900 Schoten - Belgium - T +32 (0)3 658 68 61

Disclaimer: MECO2 makes no representations or warranties about the accuracy, completeness or suitability for any purpose of the information and related graphics published in this site. The information provided may contain technical inaccuracies or typographical errors. All of the numerical results, prices or estimations are for the sole purpose of giving an idea to the reader of the potential return and cost. None of these numerical results, prices or estimations create any legal rights, warranties or obligations to the customer or for the supplier. All liability of MECO2 howsoever arising for any such inaccuracies is expressly excluded to the fullest extent permitted by law.

Mede-financier Flanders Investment & Trade