"Solarproof, Haal de thermische energie uit je dak Het Solarproof\u00AE systeem combineert een optimale dakisolatie van uw gebouw met een nieuw ontwikkelde ge\u00EFntegreerde zonnecollector.", "fr"=>"Notre toit d\u2019\u00E9nergie SOLARPROOF\u00AE, d\u00E9velopp\u00E9 par Thermoduct et Thiers Horizon, est un collecteur de chaleur int\u00E9gr\u00E9 ou collecteur de soleil qui capture cette \u00E9nergie."}">

 

Zodra de Pirotherm® mortel is uitgedroogd kan het buizenregister geïnstalleerd worden. Hiervoor is gekozen voor de vernette (Eng. cross-linked) polyethyleenbuizen PEX-A of ALU-PEX. Deze zijn een goede compromis tussen collector efficiëntie, kostprijs en flexibiliteit. Omdat het buizenregister in variabele patronen gelegd kan worden, is het mogelijk om ook op complexe dakgeometrieën het Solarproof® Energiedak te installeren. Dit is niet het geval met prefab oplossingen waarbij men verplicht is om een bepaalde geometrie te volgen. Andere oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van koperen leidingen hebben een hogere collector efficiëntie maar zijn veel duurder en minder flexibel om complexe patronen te installeren.

             

In eerste instantie worden er plastiek rails geïnstalleerd op de laatste laag Pirotherm® mortel. Deze rails laten een eenvoudige en snelle installatie toe. Het patroon en installatie van het buizenregister en collectoren is afhankelijk van de specifieke toepassing. Het Solarproof® systeem bestaat uit verscheidene thermische lussen die toekomen in een aantal collectoren. Afhankelijk van uw toepassing en warmte (of koude) vraag wordt de optimale hoeveelheid collectoren, de lengte van de thermische lussen en het nodige massadebiet bepaald. Deze optimalisatie is een afweging tussen collector efficiëntie, toepassing specifieke warmte vraag en installatiekost. Het doel van het Solarproof® systeem is een zo hoog mogelijke opbrengst voor een zo laag mogelijke investering.

Alle collectoren zijn zodanig gepositioneerd en geïnstalleerd dat het risico voor lekken geminimaliseerd wordt. Door geen enkele aansluiting in de mortel te laten plaats vinden, kan een mogelijk probleem snel geïdentificeerd worden.Solarproof® MECO² cvba - Brechtsebaan 116 - 2900 Schoten - Belgium - T +32 (0)3 658 68 61

Disclaimer: MECO2 makes no representations or warranties about the accuracy, completeness or suitability for any purpose of the information and related graphics published in this site. The information provided may contain technical inaccuracies or typographical errors. All of the numerical results, prices or estimations are for the sole purpose of giving an idea to the reader of the potential return and cost. None of these numerical results, prices or estimations create any legal rights, warranties or obligations to the customer or for the supplier. All liability of MECO2 howsoever arising for any such inaccuracies is expressly excluded to the fullest extent permitted by law.

Mede-financier Flanders Investment & Trade