"Solarproof, Haal de thermische energie uit je dak Het Solarproof\u00AE systeem combineert een optimale dakisolatie van uw gebouw met een nieuw ontwikkelde ge\u00EFntegreerde zonnecollector.", "fr"=>"Notre toit d\u2019\u00E9nergie SOLARPROOF\u00AE, d\u00E9velopp\u00E9 par Thermoduct et Thiers Horizon, est un collecteur de chaleur int\u00E9gr\u00E9 ou collecteur de soleil qui capture cette \u00E9nergie."}">

In tegenstelling tot zonnepanelen is de opbrengst en terugverdientijd van zonne-thermische oplossingen sterk afhankelijk van de toepassing waarvoor het systeem wordt gebruikt. Om deze reden geven wij hieronder een framework mee hoe de opbrengst en terugverdientijd van het Solarproof® systeem berekend zal worden voor uw toepassing.

 1. Analyse van de ligging

  Afhankelijk van de ligging van het gebouw en het bijhorende klimaat zal de opbrengst van het Solarproof® systeem veranderen. Aan de hand van de ligging en de klimatologische data kunnen wij de nodige parameters analyseren die de opbrengst van uw Solarproof® systeem mee bepalen: zonne-instraling, gemiddelde omgevingstemperatuur, etc.

 2. Warmte en koude vraag

  Om de set-up up en nodige optimalisatie van het Solarproof® systeem te bepalen moet de huidige warmte en koude vraag en de bijhorende temperaturen van het gebouw bepaald worden.

 3. Warmte en koude effect 

  Door de isolerende werking van de Pirotherm® laag zullen de warmte en koude vraag veranderen. Dit is wat we het warmte en koude effect noemen van het Solarproof® systeem. Deze aanpassing in de warmte en koude vraag is afhankelijk van de geïnstalleerde R-waarde van het Solarproof® systeem. 

 4. Activeringsoppervlakte

  Afhankelijk van de aangepaste warmte en koude vraag en de ligging van het gebouw kan de nodige hoeveelheid Solarproof® Energiedak dat geactiveerd zal moeten worden bepaald worden.

 5. Investeringskost

  De investeringskost voor de installatie van het Solarproof Energiedak wordt bepaald als het product van het activeringsoppervlak en de eenheidsprijs per m2. Hierbij wordt de investeringskost voor toepassing specifieke apparatuur bijgeteld om tot de totale investeringskost te komen. Toepassing specifieke apparatuur kan bijvoorbeeld warmtepompen, warmtewisselaars, boilers, etc. zijn. 

 6. Overheidssteun

  Overheden stimuleren de installatie van duurzame en groene energieoplossingen doormiddel van goedkope leningen of interessante fiscale voordelen. Deze voordelen moeten mede in rekening gebracht worden om een globaal te krijgen.

 7. Terugverdientijd

  Met de totale investeringskost and de totale besparingen berekend, kan de terugverdientijd bepaald worden. Door de lage initiële investeringskost en minimaal onderhoud heeft het Solarproof systeem een zeer lage levensduurkost in vergelijking met traditionele zonne-thermische systemen.


Solarproof® MECO² cvba - Brechtsebaan 116 - 2900 Schoten - Belgium - T +32 (0)3 658 68 61

Disclaimer: MECO2 makes no representations or warranties about the accuracy, completeness or suitability for any purpose of the information and related graphics published in this site. The information provided may contain technical inaccuracies or typographical errors. All of the numerical results, prices or estimations are for the sole purpose of giving an idea to the reader of the potential return and cost. None of these numerical results, prices or estimations create any legal rights, warranties or obligations to the customer or for the supplier. All liability of MECO2 howsoever arising for any such inaccuracies is expressly excluded to the fullest extent permitted by law.

Mede-financier Flanders Investment & Trade