"Solarproof, Haal de thermische energie uit je dak Het Solarproof\u00AE systeem combineert een optimale dakisolatie van uw gebouw met een nieuw ontwikkelde ge\u00EFntegreerde zonnecollector.", "fr"=>"Notre toit d\u2019\u00E9nergie SOLARPROOF\u00AE, d\u00E9velopp\u00E9 par Thermoduct et Thiers Horizon, est un collecteur de chaleur int\u00E9gr\u00E9 ou collecteur de soleil qui capture cette \u00E9nergie."}">

Fluïdum: Water Mono-propyleen (glycol) oplossing

Eigenschappen

Waarde

1. Kleur/uitzicht

Helder, kleurloos

2. Geur

Geurloos

3. pH-waarde

5,5-8,5

4. Kookpunt (1013 hPa)

188°C

5. Smeltpunt

-59°C

6. Brandpunt

99°C

7. Zelfontbranding temperatuur

371°C

8. Ontploffingsgevaar

2,6-12,6 vol%

9. Dampdruk (20°C)

0,13 mbar

10. Relatieve dampdichtheid

2,6

11. Oplosbaarheid in water

Volledig oplosbaar

12. log P (octanol/water) (20°C)

-0,9Solarproof® MECO² cvba - Brechtsebaan 116 - 2900 Schoten - Belgium - T +32 (0)3 658 68 61

Disclaimer: MECO2 makes no representations or warranties about the accuracy, completeness or suitability for any purpose of the information and related graphics published in this site. The information provided may contain technical inaccuracies or typographical errors. All of the numerical results, prices or estimations are for the sole purpose of giving an idea to the reader of the potential return and cost. None of these numerical results, prices or estimations create any legal rights, warranties or obligations to the customer or for the supplier. All liability of MECO2 howsoever arising for any such inaccuracies is expressly excluded to the fullest extent permitted by law.

Mede-financier Flanders Investment & Trade